VÝROBCI ČR

VÝROBCI TENISOVÝCH RAKET V ČECHÁCH

Českoslovenští výrobci po 1. světové válce nebyli schopni nabídnout hráčům tenisové rakety, které by byly  kvalitativně rovnocenné  cizím renomovaným značkám. V Kolářských listech10-josef-svoboda-reklama-1930, cechovním časopise kolářů, pod něž spadali výrobci sportovního zboží, se ve svém 3. čísle z roku 1923 na straně 27 píše o stavu výroby tenisových raket toto: “Největší rozdíl (oproti zahraničním výrobkům – pozn. autora) však se jeví ve výrobě raket tennisových. V této výrobě dosud nemůžeme dosáhnouti žádných pozoruhodných výsledků. Výroba anglických raket, tedy značek nejlepších, liší se prostým vzetím do ruky, od rakety naší. Ač naši výrobci těchto sportovních předmětů jsou vládou tak chráněni, že na příklad, žádá-li určitý obchodník o povolení dovozu 100 ks raket, musí se vykázati, že objednal dvojnásobný počet u našich živnostníků, přec jen kupuje se mnoho cizích výrobků při ceně vyšší až o 100%.“

Je to  jediný odstavec, který Kolářské listy po dobu svého vycházení (1911 – 1935) výrobě tenisových raket věnovaly.  Rakety v této době zřejmě vyrábělo mnoho truhlářských dílen, avšak nevalné kvality. Situace se změnila až se založením firmy Standard.

Pro rakety Standard a další české výrobce rozklikni menu VÝROBCI ČR.