5: SPORT n.p. – ARTIS (1951-1994)

Po puči v roce 1948 byly následně na přelomu roku 1951 – 1952 sloučeny a zestátněny firmy Bratří Pulcové a Umě2-img_6837na Artis a následně začleněny pod nově vzniklý n.p. Sport. Ten přenesl výrobu z Litoměřic do zrekvírované kolářské továrny ve Štětí poblíž Litoměřic se sídlem v Praze.  N.p. Sport zastřešoval všechny výrobce sportovního nářadí a vybavení v Československu (např. hokejky v Horažďovicích). Zatímco p. Zajíc nově vzniklému podniku své stroje odprodal a v továrně až do odchodu do důchodu pracoval, bratří Pulcové nedostali nic a ještě nesměli být zaměstnáni ani v okrese Semily. v 50-60 letech byl jedinou vyráběnou raketou model  Artis Slavie Artis mod. Champion c. 1955-1960na který byly dle požadavků objednavatelů lepeny nálepky Majesty, University, Champion. Koncem 60 a počátkem 70 let se již pomalu rozšiřovala výroba raket pro náročnější zákazníky, např. National, Apollo. Na konci 70. let se již v Artisu rozhlíželi po výrobě raket z jiných materiálů. V této době ale na základě mezinárodních obchodních smluv byli nuceni odebírat polotovary raket z Maďarska a Indie, které následně dodělávali a dávali na ně vizitky se svou značkou. Tyto rakety však nebyly příliš kvalitní a ve firmě museli proto řešit spoustu reklamací. Rakety Stroke, Hit a Lion byly posledními dřevěnými raketami vyráběnými v Artisu. I přes jejich dobrou kvalitu to byla již labutí píseň výroby dřevěných raket. Dřevěné rakety se tak zde vyráběly do roku 1984 (?). V to4-img_3309mto roce podnik zakoupil linku na výrobu umělohmotných raket (materiál prepreg) Kneissl, výhradně však na ně používali název Artis. Později koupili linku, včetně licence, na moderní grafitové rámy Fischer, které ale nesměly vyvážet do západní Evropy.